Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

RICAIP Workshop: Digitální dvojče obrábění

Využití digitálního dvojčete procesu a obrobku pro zvýšení jakosti a produktivity obrábění náročných tvarových dílců

April 26 | 09:00 15:00 UTC+1

RICAIP a CIIRC ČVUT ve spolupráci s Fraunhofer IWU Vás srdečně zvou na odborný workshop s praktickými ukázkami v oblasti virtuálního obrábění.

Nenechte si ujít workshop s reálnými ukázkami řešení s využitím nejmodernějších technologií přímo v prostorách experimentálního pracoviště RICAIP Testbed Praha na CIIRC ČVUT v Praze.

Akce je vhodná zejména pro:

 • pracovníky firem vyrábějících obráběním tvarově komplexní součásti,
 • pracovníky zajišťující technologickou přípravu obráběcích procesů,
 • vedoucí pracovníky technologických firem.


Jednacím jazykem je čeština s výjimkou tří příspěvků připravených ve spolupráci s našimi experty ze zahraniční (označeno níže v programu).

Kapacita workshopu je omezená.

Účast je možná zdarma po předchozí registraci.

RICAIP Workshop: The digital twin of machining | Using the digital twin of process and workpiece to increase the quality and productivity of machining challenging shaped parts

RICAIP and CIIRC CTU in cooperation with Fraunhofer IWU cordially invite you to a professional workshop with practical demonstrations in the field of virtual machining.

The event is especially suitable for:

 • employees of companies producing shape-complex components by machining,
 • employees providing technological preparation of machining processes,
 • managers of technological companies.


The language of discussion is Czech, except for three presentations prepared in cooperation with our experts from abroad.

The capacity of the workshop is limited.

Participation is free of charge after prior registration.

Co účastí na workshopu získáte:

 • Účastníci získají vhled do využití technologie digitálních dvojčat v technologickém řetězci CAD – CAM – výroba dílce – kontrola kvality.
 • Prezentovány budou širší technické souvislosti s ohledem na zvýšení konkurenceschopnosti obráběcích procesů.
 • Akce je zakončena fyzickými ukázkami realizovaných příkladů technologií obrábění.

Program

Pátek 26. dubna 2024 | Friday 26 April 2024

Moderátor/ Moderated by: Petr Kolář

08:30-09:00Příchod hostů a registraceArrival of guests and registration
09:00-09:20Úvod, představení projektu RICAIP a RICAIP testbedu Praha
Petr Kolář, CIIRC ČVUT
Introduction, presentation of the RICAIP project and testbed
09:20-09:40Cesta od CAD modelu k reálnému dílci: rizika a možnosti pro zlepšení jakosti a produktivity
Michal Stejskal, RCMT ČVUT
Journey from CAD model to real part: risks and opportunities for improving quality and productivity
09:40-10:00Digitální dvojče stroje a procesu: úvodní vysvětlení, typy modelů podle cílových aplikací
Matěj Sulitka, RCMT ČVUT
Digital twin of machine and process: an introductory explanation, types of models according to target applications
10:00-10:20Digitální dvojče a digitální stín obrobku pro postprocesní kontrolu kvality obrábění
Albrecht Hänel, Fraunhofer IWU
(v angličtině, bez překladu)
Digital twin and digital workpiece shadow for post-process quality control of machining
10:20-10:40Nastavení pohonů a řízení obráběcího stroje a jejich vliv na výslednou technologii
Jan Moravec, RCMT ČVUT
Machine tool drives and control settings and their influence on the resulting technology
10:40-11:00PřestávkaCoffee Break
11:00-11:40Případová studie obrábění formy: kritická místa řetězce přípravy technologie i potenciál zvýšení produktivity
Matěj Sulitka, RCMT ČVUT
Matěj Pešice, RCMT ČVUT
Vojtěch Matyska, RCMT ČVUT
Jiří Falta, CIIRC ČVUT
Case study of mould machining: critical points in the technology preparation chain and potential for productivity improvement
11.40-12:20Digitální dvojče obrobku pro virtuální kontrolu jakosti realizovaného obráběcího procesu
Michal Rytíř, CIIRC ČVUT; Albrecht Hänel, Fraunhofer IWU
(v angličtině, bez překladu)
Digital twin of a workpiece for virtual quality control of a realised machining process
12:20-13:30Oběd, přesun do RICAIP Testbed PrahaLunch break, transfer to RICAIP Testbed Prague
13:30-13:45Představení laboratoře, rozdělení do skupinIntroduction of the laboratory, division into groups
13:45-14:453x 20 min ukázky reálných dílců a postupů na níže uvedená témata:
 • Digitální dvojče obrobku pro virtuální kontrolu jakosti realizovaného obráběcího procesu (Michal Rytíř, Albrecht Hänel – v angličtině, bez překladu)
 • Technické prostředky pro zajištění jakosti a produktivity obrábění (Matěj Pešice, Jan Moravec)
 • Praktická ukázka SW Millvis pro preprocesní kontrolu a optimalizaci návrhu technologie (Michal Stejskal, Matěj Sulitka)
 • 3x 20 min demonstrations of real parts and processes on the topics listed below:
 • Digital twin of the workpiece for virtual quality control of the implemented machining process.
 • Technical means for quality assurance and productivity of machining
 • Practical demonstration of Millvis software for preprocess control and optimization of technology design
 • 14:45-15:00Shrnutí, závěr, diskuseSummary, wrap-up and conclusions

  Místo konání

  České vysoké učení technické v Praze
  Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

  Jugoslávských partyzánů 1580/3
  160 00 Praha 6 – Dejvice

  10. patro, budova A – Penthouse

  Registrace

  Pro zajištění Vaší účasti na RICAIP Workshopu: Digitální dvojče obrábění dne 26. dubna 2024 prosíme vyplňte následující údaje.
  Následně Vás budeme kontaktovat s potvrzením Vaší účasti a případnými detaily k programu.

   Přečetl/a jsem si a souhlasím se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno ZDE | I have read and I agree to the processing of personal data as stated
   HERE