RICAIP Testbed Praha na MSV 2023

V RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT v Praze – RICAIP Testbed Praha – se dlouhodobě zabýváme vývojem principů flexibilní modulární výroby. Na toto téma jsme také připravili komplexní expozici na MSV 2023 v Brně v rámci stánku Národního centra Průmyslu 4.0 a dalších partnerů.

Jsme schopni reagovat na široké spektrum požadavků a problémů, které zejména malé a střední podniky, ale i velcí průmysloví hráči řeší při zavádění moderních technologií do svých provozů.

Naše pracoviště je nejen výzkumnou laboratoří, ale zejména partnerem, který nabízí cestu, řešení a celou škálu služeb a pomoci firmám při jejich digitální transformaci.

Co vše na stánku uvidíte?

Pro společný stánek ve spolupráci s Národním Centrem Průmyslu 4.0 na MSV 2023 v Brně jsme připravili komplexní technologickou ukázku toho, co všechno se zapojením dalších technologických, ale i finančních partnerů dokážeme firmám přinést.

Všechno se točí kolem flexibilní modulární výroby, jejímž základem je efektivita výroby, udržitelné řešení, pokročilá automatizace a umělá inteligence. Představuje ji robotická buňka se dvěma roboty, kteří společně rozebírají model baterie do elektromobilu. Na tuto robotickou buňku jsou napojeny další technologie, které tak vytvářejí komplexní inovativní řešení: digitální dvojče, virtuální a rozšířená realita, sběr dat přes 5G, datová analytika a vizualizace, strojové učení a počítačové vidění, kolaborativní robotika.

Důležitou částí je využití „edge computing“ na platformách T-Mobile a Siemens, což umožňuje kombinovat rychlý sběr dat a náročné výpočty. V rámci energetické udržitelnosti je na robotické buňce monitorována spotřeba energie a stlačeného vzduchu. Pomocí datové platformy jsou tato data vizualizována s možností navrhování úspor. To všechno za využití rychlého a bezpečného připojení privátní průmyslové 5G sítě.

Robotická buňka je propojena se dvěma dalšími speciálními stanovišti: pracovištěm pro zaškolení pracovníků na nové technologie v prostředí rozšířené reality a simulací ve virtuální realitě.

U nás všechno souvisí se vším. Inovace tady a teď.
Ponořte se do detailů s námi a najděte to svoje téma, které můžeme společně přizpůsobit nebo zcela nově vyvinout podle situace a potřeb vaší firmy.

Flexibilní modulární výroba

Flexibilní modulární výroba: Druhý život baterií

Robotická buňka je funkční ukázkou flexibilní modulární výroby v rámci autonomní továrny, kdy jeden ze dvou kolaborativních robotů představuje stacionární pracoviště a druhý robot reprezentuje mobilní výrobní buňku, která flexibilně rozšiřuje kapacitu a možnosti výroby. Exponát prezentuje ukázku udržitelného řešení: repase baterií z elektromobilů na zmenšeném modelu.

Tento přístup je ale možné využít pro téměř jakýkoli typ výroby.

V čem je řešení unikátní

Inteligentní robotické pracoviště se skládá ze dvou kolaborativních robotů, přičemž druhý robot reprezentuje mobilní výrobní buňku, která flexibilně rozšiřuje kapacitu a možnosti výroby. Tito roboti autonomně rozkládají několik typů elektrobaterií. Zvládnou odšroubovat víko, zkontrolovat, zda mají všechny moduly dostatečnou kapacitu, a ty špatné vyměnit za nové. Pak zase víko našroubují. Z fungujících modulů bude možné sestavit novou elektrobaterii (“second-life battery” nebo “retro-fitting”), která bude využitelná jinde – hlavně jako velkokapacitní stacionární baterie.

“Při vývoji jsme se snažili o to, aby roboti byli maximálně autonomní, tedy zvládli co nejvíc práce bez zásahu člověka. Proto jsou vybaveni 3D kamerou, a navíc má každý robot ještě jednu vlastní. Díky tomu je schopen přesnějšího navádění při manipulaci s baterií nebo při šroubování, na které si navede svůj šroubovák sám. Chtěli jsme dosáhnout toho, že jeden robot umístí baterii, i když třeba nepřesně, a druhý na ní bude bez problémů pracovat.”

Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0 v rozhovoru pro Hospodářské noviny

Díky strojovému učení a počítačovému vidění se výrobní postup přizpůsobuje typu a stavu rozkládané baterie, ale i případným výpadkům ve výrobě nebo změně výrobního plánu.
V rámci výstavního exponátu dodržujeme modularitu návrhu: nezávislé robotické buňky – moduly – jsou propojovány s nadřazeným systémem řízení výroby, který generuje výrobní plán. Jako výraznou novinku vnímáme připojení řídicího PLC přes 5G síť, pomocí které se přenáší řídicí i bezpečnostní signál.
Roboty jsou vybaveny 3D kamerou, která slouží pro detekci baterie a každý robot je dále vybaven vlastní kamerou, která slouží pro přesnější navádění.
Kromě nového přístupu k řízení modulární výroby exponát také nabízí řešení pro udržitelnou ekonomiku – druhý život pro baterie.

Více se také můžete dočíst v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Chcete jít do většího detailu? Tak čtěte ještě dále:

Novost spočívá v jiném přístupu k řízení výroby.
(1) Výrobní stroje jsou organizovány modulárně, tj. každý stroj (v našem případě robot) má jasně definované rozhraní přes OPC UA, přes které jej lze připojit do nadřazeného systému řízení výroby. Díky tomu lze stroje snadno přidávat nebo odebírat podle požadavků na výrobní kapacitu, jejich dostupnosti či intervalu údržby apod.
(2) Výrobní plán, tj. sekvence prováděných výrobních operací, není pevně daná, ale generuje se dynamicky podle aktuální situace, zapojených strojů apod. Pokud například dojde ke změně počátečního stavu výrobní sekvence (např. některé díly jsou dostupné na jiné výchozí pozici), následující výrobní kroky se automaticky přepočítají v systému řízení výroby (manufacturing execution system) a výrobu lze dále vykonávat bez nutnosti manuálního zásahu.

Nový vytvořený vzor řešení představuje systém řízení výroby založený na deklarativním popisu výrobku, výrobních operací i schopností výrobních strojů. Sestavením vhodných možností lze vygenerovat v danou chvíli optimální, případně suboptimální výrobní postup.

Představené řešení se odlišuje od stávajících přístupů k nadřazenému řízení výroby v tom, že výrobní plán se generuje automaticky na základě popisu potřeb a dostupných možností. Hledáním průniků mezi možnostmi a potřebami lze vytvořit proveditelný výrobní plán. Hlavní výhodou je, že tímto způsobem lze velice rychle reagovat na změny v rozložení výrobních prostředků, dostupnosti materiálu nebo vlastnostech výrobku. Plánování lze rozšířit i na intralogistické operace a na výrobních linkách flexibilně přizpůsobovat tok materiálu výsledku úspěšně či neúspěšně vykonaných předchozích operací. Operace, vykonávané stroji, jsou navíc generické a parametrují se z nadřazeného systému tak, jak to vyžaduje aktuálně prováděná operace na aktuálně dostupném dílu.

Systémy řízení výroby dostupné na trhu nedisponují možností automatického přeplánování sekvence výrobních kroků a při reakci na nenadálou změnu vyžadují manuální zásah obsluhy.

Použité technologie
 • Využití Edge Serveru: výkonný počítač nemusí být součástí výrobní linky, aplikace využívají škálovatelný výpočetní výkon serveru
 • Přizpůsobitelné grippery pro roboty jsou vyrobeny pomocí 3D tisku na míru uchopovanému výrobku
 • Virtuální zprovoznění a úplné digitální dvojče robotické linky
 • 3D kamera (SICK)
 • Kamera na přírubě robota (SICK)
 • Bezpečnostní (safety) kamera (SICK)
 • Bezpečnostní (safety) skenery (SICK)
 • 5G router a IoT Gateway (Testbed)
 • PLC řídícího robota připojené přes 5G SA kampusovou síť (T-Mobile)
 • VXLAN pro přenos Profinet a Profisafe
 • Vyměnitelné grippery vyráběné 3D tiskem vč. přísavkového gripperu
 • AR pro pracovní návodky (T-Mobile)
 • Datová platforma pro sběr dat o průběhu procesu (T-Mobile)
 • Propojení přes edge device (Siemens)
 • Měření spotřeby vzduchu (SICK)
Simulovaná linka ve VR

Simulovaná linka ve VR – Simulace a virtuální zprovoznění (digitální dvojče)

Díky digitálnímu dvojčeti robotické buňky ve virtuální realitě může být naplánována výroba a přizpůsobena změnám. V režimu tzv. virtuálního zprovoznění je možné testovat různé výrobní scénáře bez jakéhokoliv zásahu do reálného provozu, a tím se připravit nebo reagovat na budoucí změny a potřeby ve výrobě.

V čem je řešení unikátní

Reálná robotická linka na rozebírání baterií má své digitální dvojče, díky kterému je možné přes jeden řídící systém MES simulovat a zprovoznit tytéž úkony v simulovaném prostředí a následně je zobrazit ve virtuální realitě. To je podpořeno napojením simulovaného PLC, resp. jeho instancí, pro řízení jednotlivých robotických buněk. Koordinaci robotických buněk a mezioperační přepravy vykonává nadřazených systém řízení výroby, který s jednotlivými moduly, tj. robotickými buňkami a mobilními roboty komunikuje přes definovaná rozhraní nad OPC UA.
Systém je napojen na edge zařízení a běžné provozní parametry jsou zobrazovány v reálném čase. Virtuální simulace nabízí možnost otestování linky dříve, než bude sestavena a minimalizovat tak procento nepřesností a případných kolizí.

Jedná se o názornou ukázku možností plánování výrobních kapacit v případě nutnosti flexibilně reagovat na změny požadavků na denní objem výroby.

Použité technologie
 • Tecnomatix Process Simulate
 • Tecnomatix a Plant Simulation
 • PLCsim Advanced
 • KUKA Virtual Robot Controller
 • Nvidia OmniVerse
 • OPC UA
Trénink v AR | MR

Tréninkové pracoviště v rozšířené a smíšené realitě (AR | MR)

Kvalitní a zaškolení zaměstnanci, kteří budou schopni pracovat s novými technologiemi, jsou základem úspěchu. Zaškolení pracovníků na nové technologie, montáž, či zařízení je realizováno pomocí smíšené reality (MR), která pomáhá s provedením manuálních operací krok za krokem. Pracovník si tak lépe a rychleji osvojí pracovní postup. Efektivita zaškolení je zvýšena pomocí holografických pokynů, které jsou vázány k místu výkonu práce.

V čem je řešení unikátní

Součástí tréninkového pracoviště je také zobrazení CAD modelů ve smíšené realitě (MR) a vzdálená podpora s využitím brýlí Microsoft HoloLens 2 a RealWear Navigátor 500. Technologii vyvinul T-Mobile.

Zaškolení pracovníků: Digitální pracovní postup pro sestavení baterie

Digitální postup, který se zobrazuje v brýlích pro smíšenou realitu (MR) je možné použít do vícero oblastí např. pravidelná údržba, servis, zaškolení, trénink atd. Výhodou digitálních postupů je rychlé expertní zaučení, bez přítomnosti kvalifikované osoby. Toto řešení řeší problémy s nedostatkem kvalifikovaného personálu.

Zobrazení CAD modelu ve smíšené realitě

Aplikace vyvinuté na míru pro zobrazení jednodušších CAD modelů ve smíšené realitě (MR). Vývoj aplikace je přizpůsoben potřebám zákazníka. Výhodou je rychlé technické nasazení, bez potřeby licence.

Vzdálená podpora

Umožňuje komunikaci mezi technikem a expertem ve společném i vzdáleném prostředí. Toto řešení snižuje náklady na cestování a nedostatek kvalifikovaného personálu.

Použité technologie
 • Microsoft Dynamics 365 Guides
 • Microsoft HoloLens 2
 • RealWear Navigator 500

Robotický výčep 

Mobilní robotický výčep

Pamatujete si na loňský rok? Na našem stánku poprvé čepoval pivo robotický výčepní. Letos tomu nebude jinak. Jedná se o ukázku inteligentního kolaborativního robotického systému. Sběr dat o spotřebě energie a vody pro daný objem čepovaného piva probíhá v reálném čase do centralizované datové platformy přes speciálně vyvinutou aplikaci.

V čem je řešení unikátní

Mobilní robotický výčepní systém je poutavou ukázkou, ale zároveň demonstruje možnosti využití sběru dat a jejich analýzy.

Robotický výčep je plně autonomní a umožňuje obsloužit zájemce bez zásahu obsluhy. Kromě toho sbírá data o spotřebě energie a přenáší je do cloudu pro účely dalšího zpracování a analýzy efektivity provozu. Databázová aplikace umožňuje zobrazování aktuálních hodnot a historických průběhů energetické spotřeby provozu. V případě chyby informuje obsluhu prostřednictvím mobilního datového přenosu.

Použité technologie
 • Robot KUKA LBR iiwa
 • Senzory vzdálenosti SICK
 • Řídicí systém Siemens
 • Komunikace OPC UA
 • 3D tisk metodami FDM a MJF
3D tisk

Průmyslový 3D tisk: Vysoce kvalitní aditivní výroba

Přizpůsobitelné grippery pro roboty, které vidíte na stánku na MSV, jsou vyrobeny pomocí 3D tisku na míru uchopovanému výrobku přímo ve špičkově vybaveném pracovišti 3D tisku v rámci RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0 – C3PL. Zaměřujeme se na 3D design, výzkum a vývoj. Díky nejmodernější technologii AM tisku jsme schopni vytvářet složité a vysoce kvalitní díly s výjimečnou přesností a efektivitou, ať už potřebujete rychlou výrobu prototypů, nízkoobjemové výrobní série nebo zakázkové díly.

3D technologie v našem centru 3D tisku
 • HP Multi Jet Fusion 4200 – Vysoce profesionální 3D tisk založený na tepelném tavení polymerního prášku
 • Meltio Engine – víceosý robotický tisk, 3D tisková robotická pracovní stanice s polohovacím otočným stolem pro vytváření velkých kovových dílů s vysokou přesností a precizností.
 • Desktop Metal Studio Systém 3D tisku z kovového prášku využívající vlastní technologii BMD (Bound Metal Deposition) k vytváření kovových dílů.
 • Stratasys Fortus 450mc – Profesionální průmyslová tiskárna FDM s velkoobjemovou vyhřívanou komorou
 • Stratasys Polyjet J750 – Technologie 3D tisku využívající fotopolymerní pryskyřice k vytváření plnobarevných dílů s velmi vysokým rozlišením a různými mechanickými a fyzikálními vlastnostmi.
 • Trumpf TruPrint 1000 – Malá 3D tiskárna LMF (Laser Metal Fusion) pro výrobu vysoce kvalitních a přesných kovových dílů.
 • Formlabs Form 3BL – Pryskyřicová 3D tiskárna využívající jedinečnou technologii LFS (Low Force Stereolithography) k vytváření detailních a konzistentních výtisků s vysokým rozlišením.
Kurz modulární výroby

Výukový program pro výrobní firmy

Tým RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0 pro vás v rámci projektu ConFacts podpořenému EIT Manufacturing připravil nový výukový program věnovaný problematice digitálních dvojčat, robotiky a programování. Kurz se zaměří zejména na koncept modulární výroby. Porozumíte základním principům a naučíte se aplikovat klíčové prvky, od počátečního návrhu, přípravy dat pro digitální dvojče a inteligentní robotiku, až po nastavení reálné výrobní buňky modulární výroby, včetně datových rozhraní.

Pilotní spuštění výukového programu připravujeme již v listopadu 2023 – a bude zdarma!
Pokud vás kurz zaujal, zanechte nám na sebe kontakt přes formulář níže. Informace budeme publikovat také na webu https://eitm-hub.cz/vzdelavani/.

Parametry vzdělávacího kurzu: Modulární výroba

Kurz je určen všem profesionálům zejména z malých a středních podniků. Kdo by na kurzu rozhodně neměl chybět:

 • systémoví integrátoři,
 • výrobní manažeři zodpovědní za rozvoj,
 • provozní manažeři zodpovědní za plánování výrobních linek,
 • technologové a konstruktéři,
 • studenti technických oborů.

Absolvováním vzdělávacího programu dosáhnete:

 • Porozumění klíčovým konceptům modulární výroby, práci s roboty, průmyslovými kontrolery a datovým rozhraním.
 • Schopnost aplikovat klíčové koncepty a připravit data pro digitální dvojče a inteligentní robotiku včetně softwarových služeb.
 • Schopnost nastavit kompletní reálnou výrobní buňku modulární výroby, včetně datových rozhraní.

Přínosem vzdělávacího programu je propojení rozmanitého technologického vybavení partnerů projektu, kteří disponují různými operačními systémy, datovými uspořádáními a konfiguracemi výstupů.

Další vzdělávací programy ConFacts 2023

Partneři projektu Confacts 2023 nabízí i další zajímavé vzdělávací programy (pouze v AJ):

 • Digital Product Passport Service Toolkit
 • Creating a hybrid connection between TLFs using APIs to a common value chain
 • Data sharing for networked organizations using the International Data Spaces Reference Model
 • An Industrial Value Chain Approach
 • Node-Red as a local IIoT Platform for machine interoperability
Více o EIT Manufacturing ConFacts 2023

V rámci projektu EIT Manufacturing – Confacts 2023 – vytváří RICAIP Testbed pro Průmysl 4.0 spolu se zahraničními partnery projektu výukový materiál zabývající se abstraktními, ale také praktickými koncepty potřebnými k implementaci propojení tzv. Teaching & Learning Factory:

 • Digitální e-learningová vzdělávací platforma pod záštitou EIT Manufacturing
 • Školící a výukové programy (semináře, workshopy, webináře,…)

ConFacts – Vícevrstvé propojené továrny s hybridními konvenčními a digitálními komponenty za účelem realizace vzdělávacího a školícího obsahu.

5G SA síť

Průmyslová 5G síť: Moderní prostředí pro flexibilní výrobu

Průmyslová 5G síť, která je také na stánku instalována, nabízí kromě rychlosti také vysokou bezpečnost a umožňuje plnohodnotně přenášet data průmyslových komunikačních protokolů PROFINET a PROFIsafe, které se používají při výrobě, k dalšímu využití. Poprvé představíme 5G IoT Gateway, která umožňuje připojit senzory, které jsme nainstalovali na robotech a do datové platformy sbíráme ze strojů další data, jako třeba spotřebu energie, stlačeného vzduchu, vibrace a další.

V čem je řešení unikátní

Každá robotická buňka je vybavena 5G routerem.

Zařízení 5G IoT bylo vyvinuto v Testbedu ve spolupráci s T-Mobile.

 • IoT sběr dat přes 5G
  S využitím komunikace přes 5G lze do stávajících PLC systémů připojovat roboty a další zařízení. 5G IoT Gateway umožňuje připojit měřící senzory a přes 5G je přenášet na server ke zpracování. Na pozadí robotické buňky dochází k měření spotřeby elektrické energie a spotřeby vzduchu použitého pro přísavkový uchopovač.
 • Přenos PROFINET a PROFIsafe přes 5G
5G IoT

5G IoT

RICAIP Testbed pro Průmysl 4.0 představuje inovativní modulární zařízení 5G IoT Gateway pro komunikaci v 5G SA sítích. Toto zařízení lze považovat za více než jen router díky jeho rozšiřitelnosti o další moduly s různými vstupy a výstupy, včetně analogových a digitálních, a speciální, případně i zákaznické komunikační moduly. Mezi těmito moduly naleznete například čtyřportový switch, který usnadňuje připojení dalších Ethernetových zařízení v místní síti.

V čem je řešení unikátní

Toto zařízení nenahrazuje existující průmyslové řídicí systémy, spíše je jejich cenným doplňkem. Jeho využití je flexibilní, lze jej připojit na různá místa ve výrobě, odkud je potřeba sbírat data. Tato data lze pak snadno integrovat do datové platformy nebo přímo do řídicích systémů. Zařízení podporuje protokol OPC UA i IoT protokol MQTT, což zvyšuje jeho všestrannost.

Na výstavě MSV 2023 má zařízení 5G IoT Gateway klíčovou roli při měření spotřeby elektrické energie jednotlivých robotů, technologické stěny a celého výstavního stánku. Současně slouží jako spojovací bod s podporou VXLAN pro připojení stacionární mobilní buňky. Všechna tato zařízení také monitorují kvalitu 5G sítě, do níž jsou integrována.

V současné době neexistuje řešení, které by přes 5G umožňovalo přenášet data z většího množství senzorů různého typu včetně měření spotřeby nebo připojení kamery. 5G IoT Gateway tak nabízí velice výhodný způsob, jak osadit starší výrobní stroje senzorikou a zapojit je tak do digitální továrny.

Použité technologie
 • 5G IoT gateway & router s měřením spotřeby elektrické energie RICAIP Testbed
 • 5G core T-Mobile
 • Datová platforma T-Data Platform T-Mobile
Edge Computing
 • Edge device Siemens – zařízení umožňuje sbírat data a zpracovávat je na vyšší úrovni, než se děje v PLC.
 • Edge cloud (aplikační server) – server s velkým výpočetním výkonem, kde lze provádět náročné výpočty a škálovat jej podle potřeby, pokud se připojují další zařízení.
 • V obou případech využíváme připojení přes 5G.
Monitoring spotřeby

Monitoring spotřeby energií a stlačeného vzduchu

Sledování provozní efektivity v technických zařízeních stále nabývá na důležitosti. Kromě měření je klíčový i rychlý přenos dat do datové platformy či IoT cloudu pro analýzu, hledání souvislostí a optimalizaci.
Na veletrhu představujeme dvě možnosti: využití IoT cloudu pro senzory a komplexní datovou platformu T-Data Platform. Ta zpracovává různé typy dat a umožňuje přístup přes komunikační rozhraní jako MQTT nebo OPC UA, která jsou následně dostupná pro strojové učení.

V čem je řešení unikátní

Ukázka demonstruje také částečné zpracování dat na edge zařízení poblíž technologie před odesláním na server nebo do datové platformy, která může běžet na edge serveru nebo v cloudu.
Jako senzory se využívají senzor pro měření spotřeby vzduchu od společnosti Sick a dále 5G IoT Gateway s měřením spotřeby elektrické energie od RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0. Kromě toho se ještě měří vibrace na robotické buňce senzorem od společnosti Sick.

Použité technologie
 • 5G IoT gateway s měřením spotřeby elektrické energie RICAIP Testbed
 • 5G core T-Mobile
 • Senzor spotřeby vzduchu a senzor vibrací Sick
 • Datová platforma T-Data Platform T-Mobile
 • Edge server T-Mobile
 • Edge device Siemens

Technologičtí partneři:

Vyvinuto s podporou projektů:

Naše služby

Co nabízíme firmám – malým, středním, velkým i start-upům?

 • Pomáháme moderním firmám s inovacemi založenými na AI: Poskytujeme řešení na míru s využitím kapacit a know-how nás i našich partnerských týmů.
 • Pokrýváme svými aktivitami a expertízou celý inovační cyklus: Ať už řešíte jakýkoli problém v dané fázi digitalizace nebo při zavádění AI do vašeho provozu, najdeme pro vás to správné řešení.
 • Naši odborníci vám pomohou s vývojem, testováním, financováním, zavedením do provozu i proškolením technického personálu.
 • Ověřujeme jednotlivé postupy a jejich realizovatelnost, díky simulacím a virtuálnímu zprovoznění umíme řešení škálovat a ukázat, jak bude fungovat v reálném provozu.
 • Připravíme různé varianty řešení podle požadované výrobní kapacity či dalších parametrů.
 • Naše služby a řešení pomáhají výrobním podnikům překonat řadu výzev a zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost.

K dispozici máme:

 • Infrastrukturu našeho testbedu i partnerských testbedů v rámci centra RICAIP včetně špičkového HW a SW vybavení
 • Nejmodernější technologie a postupy
 • Mezinárodní know-how v oblasti AI, robotiky a dalších deep tech oborů – akademičtí i průmysloví experti jsou vám k dispozici
 • Data, data sety, experimentaci, algoritmy, díky kterým můžeme vyvinout optimální řešení
 • Školící a tréninkové programy v digitálních technologiích – obecné, specifické i hluboce odborné
 • Přístup a přehled o grantových příležitostech a dalších formách financování
 • Dílčí i komplexní služby na míru malým a středním firmám díky zapojení do projektů zaměřených na podporu zavádění AI a nových technologií – EDIH CTU, AI-MATTERS, AIRISE, EIT Manufacturing a dalších.

Přes náš ekosystém partnerů dále získáte:

 • Posouzení digitální zralosti firmy
 • Konzultace a vytvoření digitalizačního plánu
 • Přístup k novým technologiím
 • Dlouhodobé, komerční i investiční financování

Neváhejte realizovat svůj inovační projekt s námi na své cestě k úspěchu.

Výhody pro vás

Proč spolupracovat s námi? Provedeme vás celým inovačním cyklem.

 • S námi získáte podporu odborníků z našeho týmu i z partnerských renomovaných organizací napříč Evropou pro vaši bezpečnou orientaci v nových technologiích.
 • Můžete prototypovat a experimentovat s jednotlivými koncepty a testovat je v prostředí blízkém realitě – s využitím našich zařízení a technologií v rámci nejmodernější výzkumné infrastruktury v Praze i dalších RICAIP testbedů.
 • Otestujete konkrétní řešení před jeho uvedením do provozu bez nutnosti narušení výroby.
 • Zlepšíte a optimalizujete své výrobní operace.
 • Díky našim silným mezinárodním vazbám najdete partnery v ČR i zahraničí pro další vývoj a projekty.
 • S našimi řešeními budete schopni flexibilně reagovat na změny na trhu.

Buďte s námi v kontaktu

Tým testbedu je zde pro vás:

Dr. Pavel Burget
ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0
CIIRC ČVUT v Praze


Zanechte nám na sebe kontakt.

Spojíme se s vámi neprodleně po skončení MSV 2023 a domluvíme se na dalším postupu.

  Zaškrtnutím tohoto políčka vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely dalšího projednávání potenciální spolupráce s RICAIP Testbed Praha. | By checking this box you agree to the processing of personal data for the purpose of further discussion of potential cooperation with RICAIP Testbed Prague. Read More about our GDPR | Čtěte dále o GDPR

  Seznamte se: RICAIP Testbed pro Průmysl 4.0

  RICAIP Testbed pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT je otevřená unikátní experimentální laboratoř, největší svého druhu ve střední a východní Evropě. Nabízí výzkumnou infrastrukturu v rámci česko-německého centra RICAIP. Testbed je jedinečné výzkumné prostředí pro vývoj a testování inovativních řešení pro pokročilou a plně integrovanou průmyslovou výrobu a procesy pro chytré továrny 21. století.

  RICAIP Testbed Praha kombinuje různé technologie, jako je aditivní výroba, obrábění, robotická manipulace, inteligentní dopravní systémy, spolupráce člověka a robota, automatizované skladování a další. Díky flexibilnímu propojení univerzálních výrobních nástrojů a propracovaného řídicího systému lze stejné prostředky použít k provádění různých operací, které jsou podle potřeby optimálně naplánovány.

  Testbed nabízí reálné prostředí pro výzkum na evropské úrovni, ale také třeba nabízí řešení či výzkumné služby určené přímo českým firmám: výrobním podnikům či technologickým developerům. Tato infrastruktura umožňuje pokrýt celý inovační cyklus, od ověřování čistě vědeckých teorií a experimentů, až po přenos nových technologií a praktických postupů do průmyslu.

  Na ploše téměř 1700 metrů čtverečních jsou k dispozici téměř 40 robotů různých nejnovějších typů, včetně kolaborativních a mobilních, 3D tiskárny, obráběcí stroje, plnohodnotná 5G kampusová síť i zcela unikátní stroje pro aditivní výrobu pomocí nanášení různorodých materiálů. Zařízení jsou softwarově a datově propojena pomocí serverových i cloudových aplikací s využitím algoritmů umělé inteligence.

  Specialitou našeho pracoviště je kolaborativní robotické pracoviště pro podávání nápojů včetně čepovaného piva – robobar. Tento unikátní systém je vybaven celou řadou pokročilých technologií a je součástí multifunkční místnosti vhodné pro prezentace, vzdělávací akce i networkingová setkání. K dispozici je kapacita pro 80 osob, profi prezentační technika včetně velkého projekčního plátna, kamerového systému, systému pro mix zvuku, obrazu a streaming.