Loading Events

« All Events

RICAIP Workshop: Využití AI v průmyslové praxiRICAIP Workshop: 

June 24 | 09:00 14:40 UTC+1

RICAIP a ČVUT Fakulta strojní,
Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) ve spolupráci
s Českomoravskou společností pro automatizaci (ČMSA) Vás srdečně zvou na odborný workshop s praktickými ukázkami v oblasti virtuálního obrábění.

Cena účasti na workshopu: 700,- Kč
Snížená cena pro členy ČMSA: 500,- Kč

RICAIP and CIIRC CTU Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Production Machines and Equipment (RCMT), in cooperation with the Czech-Moravian Society for Automation (CMSA) cordially invite you to a professional workshop

Price for participation in the workshop: 700,- CZK
Reduced price for ČMSA members: 500,- CZK

Program

Pondělí 24. červen 2024 | Monday 24 June 2024

Moderátor/ Moderated by:

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.
zástupce vedoucího RCMT, FS ČVUT

Ing. Petr Bartošík
šéfredaktor Automa

08:30-09:00Příchod hostů a registraceArrival of guests and registration
09:00-09:15Uvítání, představení pořádajících institucí (RCMT, CIIRC, ČMSA)
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Introduction of the organising institutions (RCMT, CIIRC, ČMSA)
09:15-09:35Blok I.: Úvod do využití ML/AI

Úvod do ML/AI a možností využití v strojírenské výrobě
Mgr. Petr Petráček, Ph.D.
Session I: Introduction to the use of ML/AI
Introduction to ML/AI and its applications in engineering production
09:35-10:05Příklady využití ML/AI z oblasti monitoringu obráběcích strojů a procesů
Ing. Štěpán Fiala, Ph.D.
Examples of ML/AI applications in the field of machine tool monitoring and processes
10:05-10:20Možnosti spolupráce v projektech eDIH a TEF.
Nabídka kursů průmyslového vzdělávání EIT-M

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.
Possibilities of cooperation in eDIH and TEF projects.
EIT-M industrial training course offer
10:20-10:40Pauza, občerstveníCoffee Break
11:20-11:45Blok II.: Využití AI v průmyslové praxi

Optická detekce vad s podporou AI na výstupní kontrole: český výrobce AI platformy dobývá svět

Ing. Petr Koutný
Ing. Zdeněk Neustupa
Session II: The use of AI in industrial practice

Optical defect detection with AI support on output inspection: Czech AI platform manufacturer conquers the world
11:00-11:40Využití generativní AI v průmyslu: Digitální asistent Siemens Industrial Copilot
Ing. Tomáš Froněk
Use of generative AI in industry: Siemens Digital Assistant
Industrial Copilot
11.45-12:30ObědLunch break
12:30-13:00Blok III.: Bezpečnost, legislativa a právní aspekty AI

První krok pod hladinu generativních modelů: útok z hlubiny GPT

Ing. Yehor Safonov
Block III: Safety, legislation and legal aspects of AI

First step below the surface of generative models: attack from the depths of GPT
13:00-13:30Umělá inteligence z pohledu regulace AIA
JUDr. Jan Bárta
Artificial Intelligence from the perspective of AIA regulation
13:40-14:10Prohlídka horní části Testbed
Ing. Pavel Burget, Ph.D. a tým
Tour of the upper part of Testbed
14:10-14:40Prohlídka dolní části Testbed
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. a tým
Tour of the lower part of Testbed
Závěr workshopuConclusion of the workshop

Místo konání

České vysoké učení technické v Praze
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice

10. patro, budova A – Penthouse